Bàn trang điểm

Bàn trang điểm gỗ sồi D1xS0,4xC0,76m
Bàn trang điểm & làm việc có khay
BÀN TRANG ĐIỂM GỖ SỒI - Ngang 0,80 M Sâu 0,4M
-27%